Veekogudesse, eriti väikeveekogudesse (näiteks tiigid), mida iga maaomanik püüab rajada, asustatakse taimi, kalu, vee selgrootuid jne. Veekogudesse uute liikide asustamine on küllaltki keerukas ja tihti seotud ka looduskaitseliste piirangutega. Juhuslikult aianduskauplusest ostetud taimedega ei saa kujundada head veekogu, mis oleks  ilus, samas ka püsiv ja vähest hooldust nõudev. Oluline on ka uusasukate heaolu, nii taimed kui loomad peavad end uues kodus hästi tundma.

Omame mõningaid teadmisi ja kogemusi veekogude asustamisel. Võime neid pakkuda ka teistele. Asustame veekogusid elusorganismidega (taimed, eluskala, vee selgrootud).

Skeltmer, 2006-2011